เริ่มต้นฝากร้านใน 2 ขั้นตอน
1. เลื่อนแผนที่เพื่อปักหมุด